Valikoidut
markkinat erikoistuotteille

Venäjä

Mahdollisuuksia ja riskejä

Venäjä on laaja markkina-alue, jolla myytiin arviolta 2,5 miljoonaa uutta autoa ja 39 miljoonaa henkilö- ja pakettiauton rengasta vuonna 2014. Renkaiden kysyntään erityisesti Venäjällä vaikuttavat tekijät ovat öljyn hintaa seuraileva BKT:n kehitys sekä autorahoituksen korkotaso. Vuonna 2014 Venäjän talous oli myllerryksessä Ukrainan-Krimin kriisin ja öljyn hinnan voimakkaan laskun takia, ja BKT:n arvioitu kasvu jäi nollaan. Kotitalouksien heikentynyt ostovoima siirsi myyntiä premium-tuotteista B-segmentin renkaisiin.

39 milj. myytyä henkilö- ja pakettiauton rengasta vuodessa

Kaksi kolmasosaa renkaiden jälkimarkkinamyynnistä tulee talvirenkaista. Venäjällä ei ole talvirengaslainsäädäntöä, mutta Nokian Renkaiden toiminta-alueella ilmasto-olosuhteet edellyttävät talvirenkaiden käyttöä talvikuukausina. Nokian Renkaat on A- ja B-segmentin renkaiden markkinajohtaja ja suurin valmistaja Venäjällä. Vuonna 2014 yhtiön myynti Venäjällä ja IVY-maissa oli 386,7 miljoonaa euroa, mikä oli 26 % Nokian Renkaat -konsernin kokonaismyynnistä. Venäjän ruplan kurssivaihtelut tekivät tuloksen varmistamisesta ja optimoimisesta haastavaa Nokian Renkaille ja muille kansainvälisille yhtiöille.

Nokian Renkailla on laaja jakeluverkosto Venäjällä. Vuoden 2014 lopussa Hakka Guarantee -verkosto ja muut Nokian Renkaiden kanssa Venäjällä läheisesti toimivat jälleenmyyntikumppanit käsittivät jo 3 600 rengasliikettä, Vianor-liikettä, autoliikettä ja verkkokauppaa.

Nokian Renkaiden tehtaat Venäjän tullirajojen sisällä, sekä vahvat brändit ja laajeneva jakeluverkosto antavat yhtiölle merkittävää kilpailuetua markkinassa.

Pohjois-Amerikka

Tarkkaa kohdistamista lumialueilla

Pohjois-Amerikassa Nokian Renkaat keskittyy Kanadaan sekä USA:n lumivyöhykkeeseen. Talvirenkaiden markkinapotentiaali on näillä alueilla kaksinkertainen Pohjoismaihin nähden. Kanadan talvirengaslainsäädäntö tukee kysynnän kasvua.

Nokian Renkailla on vahva brändi ja hyvä laatumielikuva Pohjois-Amerikan talvirengasalueilla. Yhtiö tekee jakelukumppaneiden kanssa yksinoikeussopimuksia valituilla alueilla. Vianor-ketjulla on New Englandin alueella 69 rengasliikettä.

Pohjoismaat

Vakaa kehitys jatkui

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa myydään vuosittain yhteensä noin 10 miljoonaa henkilö- ja pakettiauton rengasta, joista noin 6 miljoonaa on talvirenkaita. Markkinat kasvavat yleensä 1–3 % vuodessa ja kilpailevia tuotemerkkejä on noin 80. Maissa on myös lainsäädäntö, joka edellyttää talvirenkaiden käyttöä talvikuukausien aikana.

6 milj. myytyä talvirengasta vuodessa

Pohjoismaat muodostivat noin 40 % Nokian Renkaiden myynnistä vuonna 2014. Yhtiö on alueella markkina- ja hintajohtaja. Nokian Renkaat on ainoa paikallinen valmistaja ja sillä on laaja jakeluverkosto, kuten oma 294 liikkeen Vianor-rengasketjunsa.

Keski-Eurooppa

Suurin talvirengasmarkkina

Euroopan markkinoilla, Pohjoismaat pois lukien, myytiin noin 230 miljoonaa henkilö- ja pakettiauton rengasta vuonna 2014. Keski-Eurooppa on maailman suurin talvirenkaiden markkina-alue, 12-kertainen Pohjoismaihin nähden. Talvirenkaita myytiin noin 69 miljoonaa ja talvirengassegmentti kasvaa kokonaismarkkinoita nopeammin.

69 milj. myytyä talvirengasta vuodessa

Rengasmarkkinoiden laajentuessa ja talvirengaslainsäädännön yleistyessä Keski-Euroopasta on tullut yksi Nokian Renkaiden tärkeimmistä kasvualueista. Nokian Renkaat räätälöi renkaansa eri markkina-alueiden kuluttajien tarpeisiin. Keski- ja Itä-Euroopan talviolosuhteisiin suunnitellut kitkarenkaat sekä alueella myydyt kesärenkaat poikkeavat huomattavasti yhtiön ydinmarkkinoilla myydyistä tuotteista. Yhtiö myy renkaita 32 Euroopan maahan Pohjoismaiden, Venäjän ja IVY-maiden lisäksi. Keski-Eurooppa muodosti noin 24 % Nokian Renkaiden myynnistä vuonna 2014.

Yhtiöllä on alueella Ejpovicen logistiikka- ja palvelukeskus, joka palvelee päämarkkinoita ympäri vuorokauden. Jälleenmyyntikanavan kasvua johti Vianor, jonka verkostoon kuului alueella yhteensä 288 liikettä vuoden 2014 lopussa. Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD)–verkostossa toimi 811 myymälää 14 Euroopan maassa.