Ruplan syöksy leikkasi liikevaihtoa

Positiivista kehitystä
länsimarkkinoilla

Nokian Renkaiden markkinaosuudet nousivat kaikilla yhtiön päämarkkina-alueilla. Yhtiöllä on vahvin brändi, hintapositio ja jakelu ydinmarkkinoillaan Pohjoismaissa ja Venäjällä.

Vuosi 2014

Yhtiön henkilöautonrenkaiden kappalemääräinen myynti oli samalla tasolla kuin vuonna 2013, ja markkinaosuus parani kaikilla päämarkkina-alueilla. Länsimarkkinat kehittyvät yleisesti ottaen positiivisesti, ja Nokian Renkaat kasvoi selvästi Pohjois-Amerikassa. Idässä Venäjän-Ukrainan kriisi, öljyn hinnan merkittävä pudotus sekä paikallisten valuuttojen arvostuksen romahdus maailman päävaluuttoja vastaan ajoivat Venäjän ja IVY-maat taloudelliseen ahdinkoon. Toimintaympäristö oli haastava ja Nokian Renkaiden liikevaihto laski 8,7 %, johtuen myyntivaluuttojen devalvoitumisesta, kuluttajien siirtymisestä Venäjällä halvempiin B-segmentin tuotteisiin sekä halventuneiden raaka-aineiden aikaansaamista hinnanalennuksista. Valuuttojen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli liki 100 MEUR.

Vianorin ja Raskaiden Renkaiden liiketoiminnat kehittyivät positiivisesti. Yhtiön jakeluverkosto laajeni suunnitelmien mukaan.

Yhtiön kannattavuus heikentyi, mutta oli edelleen varsin hyvä; liikevoittoprosentti oli 22,2 %. Raaka-ainekustannusten 16,5 %:n lasku toi 64 MEUR kustannushyödyn edellisvuoteen verrattuna. Kiinteiden kustannusten lasku ja tuottavuuden nousu tukivat myös katetasoa.

Nokian Renkaiden kassavirta oli erinomainen 458,3 MEUR. Tase on vahva ja vuoden lopussa yhtiö oli nettovelaton. Osinko säilyi ennallaan 1,45 eurossa osaketta kohden.

Yhtiön tuotetarjonta parani merkittävästi entisestään, kun Nokian Renkaat esitteli viisi uutta katumaastureiden kesärengasta ja uudisti pakettiautonrengasvalikoimansa. Tuotteiden lehtitestimenestys oli ennätyksellinen; vuoden kuluessa saavutettiin yli 50 voittoa sekä kesä- että talvirenkaiden testeissä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Keski-Euroopassa. Tuotteiden yleisesti tunnustettu laatu luo edellytykset hintaposition suotuisalle kehitykselle.

Milj. EUR20142013muutos%
Liikevaihto1 389,101 521,0-8,7
Liikevoitto 308,7385,5*-19,9
% liikevaihdosta 22,2
25,3
Voitto ennen veroja 261,2312,8-16,5
% liikevaihdosta 18,820,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 19,221,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,013,0
Korollinen nettovelka -164,6-56,4-191,9
% liikevaihdosta -11,8-0,9
Investoinnit 80,6125,6-35,8
% liikevaihdosta 5,88,3
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 323,4317,61,8
Tulos/osake (EPS), EUR 1,561,3912,9
Kassavirta/osake (CFPS), EUR 2,432,391,4
Oma pääoma/osake, EUR 9,0710,45-13,1
Omavaraisuusaste, % 67,567,6
Henkilöstö, keskimäärin
vuoden aikana
4 2724 194

*) Sis. luottotappiovarauksen 14,3 m€