Nokian Raskaat Renkaat

Metsäkonerenkaiden
ykkönen

Nokian Raskaat Renkaat keskittyy korkealaatuisiin erikoisrenkaisiin. Tärkeimmät tuoteryhmät ovat metsäkonerenkaat, satama- ja kaivosrenkaat, maatalouden erikoisrenkaat, erilaiset työkoneiden renkaat sekä kuorma-autojen renkaat ja pinnoitteet vaativiin olosuhteisiin. Tuotteiden ainutlaatuisuus syntyy äärimmäisten käyttöolosuhteiden tuntemisesta ja luonnon kunnioittamisesta. Ydintuotteet valmistetaan Nokian-tehtaassa. Päämarkkina-alueita ovat Pohjoismaiden lisäksi Keski- ja Etelä-Eurooppa, USA ja Kanada sekä Venäjä ja IVY-maat.

Nokian Raskaat Renkaat on suunnitellut erikoisrenkaita Pohjoismaissa kehitetyn, ns. tavaralajimenetelmän (CTL = cut-to-length) metsäkoneisiin 1960-luvulta lähtien, ja tällä alueella se on markkinajohtaja maailmassa yli 50 %:n osuudellaan. Ensiasennusmyynnin osuus on ollut keskimäärin noin 40 % yksikön liikevaihdosta. Nokian Raskaiden Renkaiden asiakkaat arvostavat renkaan toimivuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Heille renkaiden edulliset käyttökustannukset/tunti ovat tärkeämpiä kuin halpa hankintahinta.

Laadukkaat Nokian kuorma-autonrenkaat kehitetään Suomessa ja valmistetaan sopimusvalmistuksena tehtaissa, joiden laatutaso vastaa Nokian Renkaiden korkeita vaatimuksia. Pinnoitusmateriaalit, joita käytetään pääasiassa kuorma-autonrenkaissa ja työkonerenkaissa, valmistetaan Nokian-tehtaassa. Uudelleenorganisointi, jonka jälkeen Nokian Raskaiden Renkaiden liiketoiminta on sisältänyt myös Kuorma-autonrenkaat-yksikön, tehtiin vuoden 2013 lopulla, ja uusi organisaatio on ollut voimassa vuoden 2014 alusta alkaen, luoden synergiaetuja kaikissa toiminnoissa.

Vuonna 2014 Nokian Raskaiden Renkaiden liikevaihto oli lähes 150 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli noin 25 miljoonaa euroa. Kysyntä ylitti Nokian Raskaiden Renkaiden toimituskyvyn joissain tuoteryhmissä. Kokonaismyynti pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna, mutta metsäkonerenkaiden myynti kasvoi 15 %. Valuuttakurssikehitys heikensi euromääräistä myyntiä. Keskihinta laski edellisvuoteen nähden, johtuen haastavasta hinnoitteluympäristöstä. Raaka-ainekustannusten aleneminen ja tuottavuuden paraneminen tukivat katetasoa ja kiinteiden kustannusten lasku paransi kannattavuutta.

Vuonna 2014 tuotantomäärä (tonneja) kasvoi 19,8 %. Tuotannon käyttöasteen nostaminen yli 90 %:iin saatiin päätökseen vuoden 2014 aikana. Tehtaan modernisointi ja automatisointi ovat jo avanneet tuotantokapeikkoja, lisänneet joustavuutta sekä parantaneet tuotteiden laatua ja tuottavuutta.

NOKIAN RASKAAT RENKAAT

Liikevaihto, liikevoitto ja liikevoitto%

2010 2011 2012 2013 2014
Liikevaihto 122,2 172,1  157,3 149,7 149,1
Liikevoitto  22,2 28,2 19,9 -20,4 24,6
Liikevoitto% 18,1 16,4 12,7 13,6 16,5

liikevaihto vuonna 2014 lähes 150 miljoonaa euroa