Konsernin tuloslaskelma

milj. euroa | 1.1. – 31.12.20142013
Liikevaihto1 389,11 521,0
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-769,6-819,9
Bruttokate619,5701,0
Liiketoiminnan muut tuotot3,43,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut-246,5-249,1
Hallinnon kulut-34,5-36,6
Liiketoiminnan muut kulut-33,2-33,8
Liikevoitto308,7385,5
Rahoitustuotot 268,4104,3
Rahoituskulut (1-315,9-177,0
Voitto ennen veroja261,2312,8
Verokulut (2,3-52,8-129,1
Tilikauden voitto208,4183,7
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille208,4183,7
Määräysvallattomille omistajille0,00,1
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (EPS):
Laimentamaton (euroa)1,561,39
Laimennettu (euroa)1,561,39
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Tilikauden tulos208,4183,7
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, verojen jälkeen
Voitot/Tappiot nettosijoituksen suojauksista 0,0-1,9
Rahavirran suojaukset1,90,8
Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot (4-202,1-65,6
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen-204,0-66,7
Tilikauden laaja tulos yhteensä4,4117,0
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille4,4117,1
Määräysvallattomille omistajille0,00,1

1) Rahoituskuluissa on vuonna 2014 kirjattu 1,6 miljoonaa euroa vuosien 2008-2012 sekä vuonna 2013 20,2 miljoonaa euroa vuosien 2007-2010 verotusten oikaisupäätösten mukaisia korkoja.

2) Verokuluissa on vuonna 2014 kirjattu 9,4 miljoonaa euroa vuosien 2008-2012 sekä vuonna 2013 80,1 miljoonaa euroa vuosien 2007-2010 verotusten oikaisupäätösten mukaisia lisäveroja ja veronkorotuksia.

3) Muilta osin katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.

4) Konsernissa on tämän vuoden alusta lähtien sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 “Valuuttakurssien muutosten vaikutukset” -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksiköihin. Vaikutus vuonna 2014 on -10,0 miljoonaa euroa.