Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

milj. euroa | 31.12.20142013
Liiketoiminnan rahavirta:
Asiakkailta saadut maksut1 348,91 469,9
Maksut liiketoiminnan kuluista-870,9-1 045,5
Toiminnasta kertyneet rahavarat477,9424,3
Maksetut korot-69,8-56,3
Saadut korot3,33,4
Saadut osingot0,00,0
Maksetut tuloverot-88,2-53,9
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat (A) 323,4317,6
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-81,7-151,8
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot3,211,2
Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla-5,8-2,7
Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos-0,30,0
Investointeihin käytetyt nettorahavarat (B)-84,7-143,4
Rahoituksen rahavirta:
Osakeannista saadut maksut2,617,8
Omien osakkeiden hankinta-8,6-
Lyhytaikaisten saamisten muutos-8,0-1,2
Pitkäaikaisten saamisten muutos-3,43,8
Lyhytaikaisten lainojen muutos62,2-39,5
Pitkäaikaisten lainojen muutos-79,632,8
Saadut osingot0,4-
Maksetut osingot-193,4-191,9
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat (C)-227,7-178,1
Rahavarojen nettolisäys (A+B+C)11,0-4,0
Rahavarat tilikauden alussa424,6430,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus4,3-1,8
Rahavarat tilikauden lopussa439,9424,6
11,0-4,0

Yhtiö on saanut Suomen Verohallinnolta täytäntöönpanon kiellon vuosien 2007–2010 verotusten oikaisupäätösten lisäverojen ja veron korotusten perimiselle. Tästä kiellosta huolimatta Suomen Verohallinto on näiden mainittujen päätösten mukaisesti kuitannut varoja yhtiön verotililtä yhtiön muiden verolajien palautuksia vastaan. Näitä Verohallinnon tekemiä kuittauksia sisältyy v. 2014 rahoituseriin ja veroihin yht. 34,2 milj. euroa.