Keskiössä asiakkaan
kuunteleminen

Nokian Renkaiden tärkeimmillä kohdemarkkinoilla toimii konsernin oma myyntiyhtiö tai edustaja, jolla on oma myyntiorganisaationsa. Tyypillisiä asiakkaita ovat alueelliset rengastukkurit, rengasketjut, autokauppaketjut ja uusimpana ryhmänä verkkokaupat. Asiakkaiden liiketoiminnassa Nokian-merkkisten renkaiden myynnillä on suuri painoarvo, joten heillä on myös valmius ja halu tukea ja rakentaa Nokian-brändiä

Jokapäiväisen kanssakäymisen, yhteisten kehitysprojektien sekä tutkimusten ja haastattelujen pohjalta syntyy tietoa yritysasiakkaidemme toiveista. Suurin osa toiveista liittyy yhteistyöprosessien eri vaiheisiin, kuten logistiikkaan sekä markkinointi- ja tuotetukeen. Nokian Renkaiden vahvuutena on matala organisaatio ja kyky reagoida nopeasti asiakastarpeisiin ja markkinoiden muutoksiin. Henkilösuhteet asiakkaisiin ovat usein pitkäaikaisia ja osapuolia yhdistää vahva tunne samaan Hakkapeliitta-perheeseen kuulumisesta.

Kuluttajasuhteen kehittäminen
vahvistaa brändiä

Laadun ja tuotekehityksen kannalta on tärkeää, että renkaan tekijät ja kehittäjät saavat käyttökokemuksia ja palautetta myös loppukäyttäjiltä. Viime vuosina mahdollisuudet suoraan kuluttajakontaktiin ovat parantuneet merkittävästi sosiaalisen median yleistymisen myötä. Verkkopalvelujen laajemman yhteisöllisyyden myötä sitoutuneisuus tuotemerkkiin sekä tuotteiden suosittelijoiden määrä ovat lisääntyneet selvästi.

Vähittäiskaupan ammattilaiset arvossaan

Kuluttaja kokee usein renkaiden oston vaikeaksi ja hankalaksi. Ostokäyttäytymistä selvittävät tutkimukset osoittavat, että rengasmyyjän rooli on ostotapahtumassa keskeinen. Siksi sekä rengasvalmistajalle että kuluttajille on tärkeää, että rengasmyyjät ovat ammattitaitoisia, tuntevat tuotteet mahdollisimman hyvin ja osaavat opastaa kuluttajaa valitsemaan juuri hänen tarpeisiinsa sopivan tuotteen. Koulutustapahtumien ja henkilökohtaisen opastuksen lisäksi Nokian Renkaat on kehittänyt verkko-oppimiskokonaisuuden, jonka avulla rengaskauppiaat ympäri maailman voivat kehittää osaamistaan ajasta ja paikasta riippumatta. Myös yhtiön tekninen asiakaspalvelu ohjaa ja neuvoo jälleenmyyjien ohella kuluttajia, ammattikäyttäjiä ja muita sidosryhmiä renkaiden valinnassa, käytössä ja ongelmatilanteissa.

Nokian Renkaat sosiaalisessa mediassa