Avainluvut

Liikevaihto, liikevoitto ja liikevoitto%

2010 2011 2012 2013 2014
Liikevaihto 1 058,1 1 456,8 1 612,4 1 521,0 1 389,1
Liikevoitto 222,2 380,1 415,0 385,5 308,7
Liikevoitto% 21,0 26,1 25,7 25,3 22,2

Voitto ennen veroja

2010 2011 2012 2013 2014
milj. EUR 208,8 359,2 387,7 312,8 261,2

Tulos/osake

2010 2011 2012 2013 2014
EUR 1,34 2,39 2,52 1,39 1,56

Omavaraisuusaste

2010 2011 2012 2013 2014
% 68,4 63,2 71,2 67,6 67,5

Liikevaihto
markkina-alueittain

Osuus konsernin myynnistä, %

2013 2014
1. Suomi 14 % 15 %
2. Ruotsi  11 % 13 %
3. Norja 11 %  12 %
4. Venäjä ja IVY 34 % 26 %
5. Muu Eurooppa 22 % 24 %
6. Pohjois-Amerikka 7 % 9 %

Liikevaihto
tulosyksiköittäin

Osuus konsernin myynnistä, %

2013 2014
1. Henkilöautonrenkaat 71 % 68 %
2. Raskaat Renkaa 9 % 10 %
3. Vianor 20 %  22 %

Bruttoinvestoinnit

2010 2011 2012 2013 2014
milj. EUR 50,5 161,7 209,2 125,6 80,6

Liiketoiminnan kassavirta

2010 2011 2012 2013 2014
milj. EUR 318,8 114,1 262,3 325,6 458,3

Gearing

2010 2011 2012 2013 2014
%  0,1  -0,3 -4,5 -4,1 -13,6